Portfolio

Optymalizacja geometrii zestawu mikropłytek do osteosyntezy

Optymalizacja ramy łóżka szpitalnego

Optymalizacja geometrii płytek do osteosyntezy

Modele anatomiczne

Maska ochronna "custom made" zabezpieczająca złamany oczodół

Indywidualne rozwiązania rehabilitacyjne

Opracowanie optymalnej geometrii implantów do gwoździowania śródszpikowego