Tag: cad

Optymalizacja geometrii zestawu mikropłytek do osteosyntezy

Optymalizacja ramy łóżka szpitalnego

Optymalizacja geometrii płytek do osteosyntezy

Opracowanie optymalnej geometrii implantów do gwoździowania śródszpikowego