Glaze parametryzacja


Problem

Celem projektu było przygotowanie metodologii produkcyjnej systemu protez ramienia / przedramienia idealnie dopasowanej do konkretnego pacjenta. W poprzednich etapach projektu stworzono prototyp protezy dla pojedynczego pacjenta. Całą proteza została przygotowana i dopasowana ręcznie w żmudnym i czasochłonnym procesie. Aby możliwe było produkowanie i oferowanie protezy na większą skalę, niezbędne było opracowanie metody wytwarzania protezy, która pozwoliłaby otrzymać protezę dopasowane do klienta w sposób relatywnie szybki i automatyczny.

Rozwiązanie

Aby spełnić powyższe wymagania niezbędne było opracowanie odpowiedniej uporządkowanej metodologii działania, wybór odpowiednich metod produkcyjnych a także automatyzacja generowania modelu protezy. Jedyną metodą produkcyjną która jest w stanie stworzyć indywidualizowane wyroby jest druk 3D i został on wybrany jako główna metoda produkcyjna większości elementów. Na potrzeby projektu opracowane zostały odpowiednie algorytmy i skrypty pozwalające na wygenerowanie całego typoszeregu protez na podstawie szeregu parametrów i wymiarów pacjenta, które mogły być pobrane w sposób zdalny, bez potrzeby fizycznej obecności pacjenta. Powstały także odpowiednie procedury i procesy związane z obróbką, składaniem protezy, a także operacjami wykańczającymi takimi jak polerowanie i malowanie protez.

Co to dało

Dzięki utworzeniu zoptymalizowanego procesu produkcyjnego oraz zautomatyzowania wytarzania modeli przy pomocy skryptów możliwe było uzyskanie geometrii, która zazwyczaj musi być projektowana ręcznie od podstaw dla danego pacjenta, w krótkim czasie w procesie który znacznie ograniczał potrzebę ingerencji i nakładu pracy pracownika firmy. Wcześniej dopasowane protezy wymagały dużo czasu i pracy – musiały być przygotowanie indywidualnie dla pacjenta poprzez ręczne modelowanie i przygotowanie modelu – w związku z tym cena ich wytworzenia była bardzo wysoka. Dzięki opracowaniu tego procesu można było znacząco zredukować ostateczny koszt, dzięki czemu każdy pacjent z amputacją ręki może pozwolić sobie na nowoczesną i designerską protezę.