Glaze pierwszy prototyp

Problem

Celem projektu było zamienienie designerskiego prototypu protezy ręki w pełni funkcjonalną protezę. Projektant wykonał projekt oraz model koncepcyjny protezy ręki w dwóch wersjach: eleganckiej oraz sportowej. Protezy te były modelami bryłowymi – czysto koncepcyjnymi, nie posiadały cech funkcjonalnych. W ramach projektu należało zamienić model na funkcjonalną protezę z następującymi funkcjami: odpowiednia wytrzymałość, niską wagę, możliwość regulacji kontowej w łokciu oraz w przedramieniu, możliwość rozłączenia protezy od leja protezowego przy pomocy szybko-złączki.

Rozwiązanie

W ramach projektu wykonano przekształcenie modelu bryłowego w pełni funkcjonalną protezę przedramienia. We wnętrzu protezy umieszczono specjalnie zaprojektowane mechanizmy, które został opracowane w taki sposób, aby zmieścić się w niewielkich przestrzeniach wnętrza protezy. Mechanizm ten został zaprojektowany w sposób modułowy, składany niezależnie od pozostałych części protezy w postaci małego pakietu wsuwanego w protezę. Dzięki temu mechanizm może być wykonany w innej technologii niż pozostałe komponenty protezy i jest uniwersalny pomiędzy jej wariantami. Proteza została także odchudzona, a jej model zoptymalizowany pod kątem wytrzymałości, a także możliwości wydruku protezy w technologii 3D.

Co to dało

W ramach projektu opracowano funkcjonalny prototyp w dwóch wariantach: eleganckim i sportowym. Prototyp ten opracowany został dla konkretnej osoby – młodego mężczyzny z amputacją ręki w części przedramieniowej. Po zaprojektowaniu model protezy został wydrukowany w technologii 3D, złożony, wykończony i pomalowany tworząc nowoczesną i designerską protezę przedramienia. Proteza ta została następnie wnikliwie przetestowana przez osobę z amputacją potwierdzając działanie wszystkich założonych wymagań. Dzięki systemowi szybko-złączki możliwa była szybka wymiana protezy bez potrzeby zdejmowania leja – skomplikowanego i długotrwałego procesu.