Klej tkankowy

Problem

Projekt był prowadzony we współpracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach współpracy nauka-biznes. W związku z opracowaniem innowacyjnej metody leczenia tętniaków rzekomych pojawiła się potrzeba opracowania dedykowanego rozwiązania dla tej konkretnej procedury. Na rynku nie ma komercyjnego rozwiązania i oprzyrządowania dla tego konkretnego zabiegu, dlatego do tej pory wykorzystywano urządzenia i instrumentarium przeznaczone do innych, podobnych zabiegów. Były one jednak nie do końca optymalne, i powodowały komplikacje i utrudniały poprawne wykonanie procedury, znacznie obciążając lekarza.
Dozowanie odpowiedniej dawki kleju w związku z konstrukcją strzykawki wymaga od lekarza bardzo dużej precyzji i wymaga użycia dużej siły, powodując silne zmęczenie rąk.

Rozwiązanie

W ramach projektu przygotowano prototypowe urządzenie pozwalające na precyzyjne dozowanie jednostek kleju tkankowego w sposób automatyczny. Urządzenie to zostało skonstruowane w oparciu o platformę zintegrowaną ARDUINO i spełniało wszystkie założenia postawione projektowi: możliwość ustawienia dozowanej dawki kleju tkankowego, możliwość sterowania prędkością dozowania, posiadanie odpowiedniej mocy potrzebnej do przepchnięcia gęstego kleju.

W dalszej części przygotowano wytyczne do dalszego rozwoju projektu.

W ramach projektu wykonano testy siły potrzebnej do przetłoczenia kleju tkankowego przez kanały mieszalnika i igłę z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej we współpracy z Politechniką Śląską.

Co to dało

Przygotowany prototyp został zweryfikowany, przetestowany przez lekarza i pozytywnie oceniony jako punkt wyjścia do dalszego rozwoju w kolejnych projektach, które w dalszym etapie doprowadzą do stworzenia komercyjnego rozwiązania dopuszczonego do wykorzystania w praktyce medycznej.