CABIOMEDE MED

Analizy MES

Przeprowadzamy statyczne oraz dynamiczne analizy wytrzymałościowe MES. Analizy te umożliwiają testowanie wytrzymałości nawet bardzo skomplikowanych kształtów i konstrukcji. Symulacja przeprowadzana jest w warunkach odwzorowujących rzeczywiste obciążenie produktu, które będzie występowało podczas jego użytkowania. Umożliwia to dokładne testowanie produktu, bez konieczności budowania prototypu lub przed jego wykonaniem, co znacznie usprawnia proces projektowania.