Opracowanie optymalnej geometrii implantów do gwoździowania śródszpikowego

Gwoździe śródszpikowe stosowane są w leczeniu skomplikowanych złamań kości długich. Implanty te umieszczane są w jamie szpikowej kości. Mają one za zadanie przenoszenie sił występujących podczas codziennej aktywności oraz stabilizację odłamów kostnych. Leczenie z wykorzystaniem gwoździ śródszpikowych pozwala na uniknięcie opatrunku gipsowego oraz szybszy powrót do zdrowia.

W ramach projektu przeanalizowany został typoszereg gwoździ śródszpikowych służących do zespoleń skomplikowanych złamań kości długich. Konstrukcje zostały przebadane i zoptymalizowane dzięki zastosowaniu analizy numerycznej w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste obciążenia generowane przez ciało ludzkie w codziennych czynnościach.