Optymalizacja ramy łóżka szpitalnego

Jednym z podstawowych elementów wyposażenia szpitalnego jest łóżko. Powinno ono zapewniać możliwie największy komfort pacjentom. Opracowaliśmy projekt łóżka oraz przeprowadziliśmy optymalizację jego ramy. Analizy zostały przeprowadzone z uwzględnieniem obciążenia ciała ludzkiego, co pozwoliło na zobrazowanie obciążeń łóżka występujących podczas jego codziennego użytkowania. Wyniki analizy pozwoliły na wybór najlepszej geometrii ramy oraz materiału jej wykonania.