Modele czaszek

Problem – komunikacja z klientem

W przypadku choroby zwierzęcia bardzo istotne jest zrozumienie przez jego właściciela istoty problemu oraz samej choroby i sposobu jej leczenia. Często przedstawienie kwestii medycznych przez lekarza jest bardzo trudne ze względu na ich skomplikowanie. Lekarze podczas rozmów z klientami wykorzystują pomoce w postaci wykonywanych ręcznie rysunków oraz obrazów RTG i TK. Jednak w wielu przypadkach pomoce te nie są czytelne i proste w odbiorze dla klientów.

Zwierzętami narażonymi na wiele chorób oraz problemów wynikających z budowy ich czaszki są psy ras brachycefalicznych, które stają się coraz bardziej popularne. Niestety nie każda osoba decydująca się na tego typu rasę psa jest świadoma problemów zdrowotnych wynikających z budowy jego czaszki. Czaszki brachycefaliczne psów cechują się krótkim i spłaszczonym pyskiem, który wyróżnia się, krótką kwadratową budową głowy. U psów ras brachycefalicznych występuje wiele niedoskonałości w budowie jamy nosowej, podniebienia, uzębienia oraz wykształcenia oczodołów. Często występuje przodozgryz, który utrudnia psom rozgryzanie pokarmu i jedzenie. Równie często występują również trudności w oddychaniu i chrapanie spowodowane przez spłaszczone, wąskie i skrócone jamy nosowe. Występują również objawy syndromu oddechowego, wynikającego bezpośrednio z mocno zmodyfikowanej budowy głowy, skrócenia kufy, zaokrąglenia mózgoczaszki oraz budowy podniebienia i tchawicy.

Psy ras brachycefalicznych gorzej znoszą wysokie temperatury oraz stres. Taka budowa czaszki predysponuje je do chorób układu oddechowego, krwionośnego oraz problemów z uzębieniem. U takich psów często obserwuje się sapanie, chrapanie, skłonność do utraty tchu i słabszą wydolność fizyczną. Wszystkie te cechy wynikają ze szczególnej budowy górnych dróg oddechowych i mogą się nasilać w przypadku wysokich temperatur, stresu oraz u starszych psów. U psów tych występują również przypadłości neurologiczne spowodowane kształtem mózgoczaszki. Kolejne problemy zdrowotne tych ras wynikają z płytko osadzonych oczu i dużych rozmiarów gałek ocznych. Często psy te cierpią z powodu uszkodzenia rogówki, świądu, wrzodziejącego zapalenia rogówki, zespołu suchego oka czy keratopatii.

Do najczęściej występujących u ras brachycefalicznych chorób należą:

  • skrócenie podniebienia miękkiego,
  • zwężenie tchawicy,
  • złamanie chrząstki krtani,
  • niedrożność kanałów łzowych,
  • entropium, czyli zawinięcie brzegu powieki do wewnątrz,
  • wypadanie gałki ocznej,
  • zapalenie gruczołu trzeciej powieki,
  • przetrwałe zęby mleczne,
  • nieprawidłowe rozstawienie zębów w żuchwie i szczęce.

Rozwiązanie

W związku z wieloma dolegliwościami występujących u psów tego typu ras ich właściciele muszą bardzo dbać o zdrowie swoich zwierząt. U zwierząt dotkniętych syndromem brachycefalicznym konieczne jest leczenie zachowawcze – lekami lub właściwe – chirurgiczne. W takiej sytuacji bardzo ważne jest by właściciel zwierzęcia dokładnie rozumiał przyczyny złego stanu zdrowia swojego pupila. W rozmowie z klientem bardzo pomocne są dla lekarzy weterynarii pomoce edukacyjne w formie wydruków anatomicznych. Nasze modele anatomiczne czaszek zostały opracowane na podstawie badań tomografii komputerowej. Są one wykonany w technologii druku 3D z bardzo trwałego i wytrzymałego materiału.

W swojej ofercie posiadamy również czaszki zdrowych kotów oraz królików, które pozwalają lekarzowi na skonfrontowanie budowy anatomicznej czaszki zwierzęcia chorego ze zwierzęciem zdrowym.

Efekty

Stosowanie trójwymiarowych modeli anatomicznych podczas rozmowy z klientem znacznie ułatwia proces edukacji. Dzięki modelowi lekarz może wskazać elementy budowy czaszki powodujące choroby zwierzęcia oraz jednocześnie porównać budowę czaszki brachycefalicznej z czaszką psa rasy mezocefalicznej lub dolichocefalicznej, u których nie występują podobne dolegliwości.

Drukowane 3D czaszki posiadają również przewagę nad kośćmi naturalnymi ze względu na ich znacznie wyższą wytrzymałość oraz długoletnią trwałość. Kontakt z wydrukiem 3D jest również znacznie bardziej komfortowy dla dużej części klientów. Nasze modele występują też w formie podzielonej na dwie łączone magnesami części, co umożliwia zaprezentowanie również wewnętrznej budowy czaszki.