Opis Projektu

Krótki opis projektu

Spółka CABIOMEDE opracowała koncepcję rozwiązania, które będzie niebawem funkcjonować na rynku usług medycznych w zakresie specjalistycznego symulowania, testowania i weryfikacji produktów w formie zlecanych usług typu B+R.

Celem CABIOMEDE jest zatem dostarczenie klientom z sektora MŚP zaawansowanych i nowoczesnych usług badawczo-rozwojowych w formie outsourcingu działu B+R w konwencji „na żądanie”.

Drugim z kluczowych elementów pomysłu jest kanał świadczenia usług. Stworzono innowacyjną platformę do komunikacji z klientem. Umożliwi ona znaczną oszczędność czasu i ułatwi procedury realizacji projektów.

Innowacyjność pomysłu CABIOMEDE wyznacza się w znacznym skróceniu czasu realizacji usług z jednoczesną możliwością zlecenia usługi od koncepcji projektu aż do wirtualnego i fizycznego prototypu. Internetowy system składania cechuje m.in.:

  • łatwy w obsłudze, interaktywny formularz kontaktowy,
  • możliwość przesyłania plików o dużych rozmiarach,
  • prawna ochrona danych osobowych klientów i bezpieczeństwo.

Pomysł jest innowacyjny ze względu na interaktywną platformę do kontaktu z klientem oraz kompleksowość usług dedykowanych branży inżynierii medycznej, sportowej, rehabilitacyjnej. Dzięki wykorzystaniu interaktywnego formularza, pomagającego zdefiniować
problemy klienta, możliwe będzie dostarczenie indywidualnie dopasowanego rozwiązania. W okresie inkubacji na platformie zaimplementowano podstawowe możliwości „samouczenia się”, co przyczyni się do zwiększenia skalowalności przedsięwzięcia oraz zdecydowano
o wprowadzeniu do oferty usługowej szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej (skany, druk 3D), co przełoży się na stymulację popytu.

Planowane (główne) zadania w ramach projektu obejmują:

  • rozwój serwisu,
  • zakup infrastruktury IT (ŚT i WNiP),
  • promocja i ekspansja w celu pozyskiwania klientów.

Projekt będzie realizowany na obszarze Polski Wschodniej (Kielce, ul. K. Olszewskiego 6) z zaangażowaniem zasobów osobowych i własnym know-how usługi.

Cel projektu

Dzięki możliwości udziału w przedmiotowym projekcie w ciągu pierwszych 2 lat CABIOMEDE planuje działania biznesowe na rynku polskim oraz europejskim. W dłuższej perspektywie rozwoju (3-5 lat) głównym celem ekspansji usługowej stanie się (największy na świecie) amerykański rynek technologii medycznych.

Pozytywne rezultaty projektu przyczynią się do zwiększenia szybkości, responsywności i niezawodności usług świadczonych przez CABIOMEDE

Dofinansowanie

Wartość Projektu: 1 080 840.00 PLN

Wkład EFRR: 799 850.00 PLN