CABIOMEDE MED

Prototypowanie

Oferujemy usługi szybkiego prototypowania z wykorzystaniem wielu technologii druku 3D. Tworzone przez nas prototypy pozwalają na optymalizację kształtu produktu oraz przeprowadzenie badań wytrzymałościowych, co z kolei umożliwia weryfikację wyników otrzymanych z przeprowadzonych analiz komputerowych. Oferujemy również przygotowywanie wydruków 3D projektowanych rozwiązań na kolejnych etapach pracy nad projektem. Pozwala klientowi na kontakt nie tylko z płaską dokumentacją techniczną, ale również namacalnym prototypem dokładnie odzwierciedlającym wygląd finalnego produktu.

CABIOMEDE jest Operatorem Centrum Druku 3D KPT.