CABIOMEDE VET

Szablony i celowniki operacyjne

Szablony i celowniki operacyjne są niezastąpioną pomocą podczas planowania zabiegów operacyjnych. Pozwalają one znacząco skrócić czas trwania samego zabiegu operacyjnego. Szablony i celowniki wykonywane są indywidualnie w oparciu o wyniki tomografii komputerowej. W procesie ich tworzenia zaangażowany jest lekarz zlecający, który przedstawia swoje potrzeby oraz sposób przebiegu planowanego zabiegu inżynierowi prowadzącemu. Na tej podstawie inżynier tworzy projekt celownika, który przed wytworzeniem zatwierdzany jest przez zaangażowanego lekarza.

Szablony i celowniki produkowane są w technologii druku 3D zapewniającej wysoką precyzję oraz jakość wykonania. Do ich produkcji wykorzystujemy materiały biokompatybilne, które dopuszczone są do kontaktu z płynami ustrojowymi. 

Finalny wyrób dostarczany jest w postaci sterylnej, co pozwala na jego zastosowanie podczas zabiegu operacyjnego bez dodatkowych przygotowań.