CABIOMEDE VET

Implanty na miarę

Oferujemy spersonalizowane implanty kości, które przygotowywane są w technologii druku 3D z certyfikowanych materiałów biokompatybilnych. Przygotowanie implantu przebiega wieloetapowo:

1. Dostarczenie wyników tomografii komputerowej
Wyniki tomografii komputerowej powinny zostać dostarczone wraz z pozostałą niezbędną dokumentacją medyczną. 

2. Konsultacje z lekarzem prowadzącym
Implanty tworzone są indywidualnie, dlatego by zapewnić jak najlepsze możliwe rezultaty każdy z nich tworzony jest w ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym. 

3. Opracowanie modelu komputerowego implantu 
Kolejnym etapem jest przygotowanie geometrii implantu. Odbywa się ono w oparciu o wyniki tomografii komputerowej. Tworzona jest wizualizacja zmienionej chorobowo kości oraz implantu, który ma ją zastępować. W zależności od stopnia skomplikowania przyszłego zabiegu implantacji, na tym etapie tworzone są również modele anatomiczne zmiany oraz indywidualne narzędzia takie jak celowniki operacyjne. 

4. Konsultacja opracowanej geometrii implantu oraz jej akceptacja
Opracowany projekt implantu w formie modelu komputerowego oraz pozostała dokumentacja są przedstawiane lekarzowi prowadzącemu w celu akceptacji projektu. Na życzenie klienta oferujemy również przygotowanie prototypu implantu jako dodatkowej wizualizacji. 

5. Wykonanie implantu
Implant wykonywany jest w technologii druku 3D z certyfikowanych materiałów biokompatybilnych. Gotowy produkt poddawany jest procesowi sterylizacji i dostarczany lekarzowi w formie sterylnej. Pozwala to na oszczędność czasu podczas przygotowań do zabiegu operacyjnego.